A Tigrisszem Tradicionális Pránanadi Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 2011. december 16-án nyilvántartásba vette, a végzés 2012. február 8-án jogerős.

(…)

Tigrisszem Tradicionális Pránanadi Alapítvány

(…)

1. Az Alapítvány alapítója:

1.1. Petrezselyem József

2. Az Alapítvány neve…:

2.1. Az Alapítvány elnevezése:

Tigrisszem  - Tradicionális Pránanadi Alapítvány

3. Az Alapítvány célja:

3.1. Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációs technikára; az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, magatartásmód felismeréséhez és gyakorlatához való segítségnyújtás. Ennek érdekében az Alapítvány hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési képességfejlesztési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez.

3.2. Megismertetni az embereket a természetes gyógymódokkal és kezelési lehetőségeket biztosítani a gyógyulni vágyók számára, valamint a természetes gyógymódok oktatása. Ennek érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőző, valamint gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása, családsegítés, időskorúak gondozása.

3.3. Egyének spirituális és szellemi fejlődésének biztosítása, ennek érdekében tanfolyamok, táborok szervezése és lebonyolítása, összejövetelek rendezése, külföldi tanulmányutak szervezése, lebonyolítása, kötetlen közös ismeretszerzés, tapasztalatok megbeszélése.

(…)

4.1 Az Alapítvány nyílt.

Az Alapító az Alapítványhoz való csatlakozást megengedi, ahhoz a 4.2. pontban írt feltételekkel bárki csatlakozhat. Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány rendelkezésére olyan mértékű vagyont bocsát, amely a működés megkezdéséhez szükséges és elégséges.

4.2 Az Alapítványhoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány jelen Alapító Okiratában rögzített céljait magáévá tegye, az Alapítvány Alapító Okiratában írt szabályokat elfogadja, és vagyoni hozzájárulással járuljon hozzá az Alapítvány céljainak eléréséhez.

(…)

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete [PK-342 2017] (letölthető pdf)

Elfogadó Közgyűlési Jegyzőkönyv kivonata (letölthető pdf)